Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
TRUE
HIDE_BLOG

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Ροη:

latest

Μειωμένο μίσθωμα για επιχειρήσεις και τον Μάιο – Επέκταση του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»

Σημαντικές διατάξεις, που αφορούν σε σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία των πληττόμενων από την πανδημία του κορο...


Σημαντικές διατάξεις, που αφορούν σε σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία των πληττόμενων από την πανδημία του κοροναϊού επιχειρήσεων περιλαμβάνει τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Ειδικότερα στο άρθρο 1 προβλέπεται η επέκταση της απαλλαγής για την καταβολή μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων και η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και συγκεκριμένα ορίζεται ότι :

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) τροποποιείται ως προς τους μήνες απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ως εξής: «10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ.1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

Σύμφωνα δε με την σχετική αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα νια τις επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά και με αυτήν επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Κατά συνέπεια και κατά την πάγια μέχρι στιγμής ακολουθούμενη πρακτική, μετά την ένταξη της σχετικής τροπολογίας στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου και μετά την ψήφιση αυτού, θα ακολουθήσει η έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, που θα εντάσσονται στην σχετική ρύθμιση και οι οποίες θα απαλλάσσονται της καταβολής ολόκληρου, ή μέρους του μισθώματος του μηνός Μαϊου. Γεγονός πάντως είναι ότι, για ακόμα μία φορά η ρύθμιση έπεται και μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση της υποχρέωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων – μισθωτών για την καταβολή του μισθώματος του τρέχοντος μηνός Μαϊου, με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα, τόσο στους εκμισθωτές, όσο και στους μισθωτές των επαγγελματικών μισθώσεων, αναφορικά με το ποσό που τελικά θα καταβληθεί για το μίσθωμα του μηνός Μαϊου και την αναπλήρωση του υπόλοιπου ποσού με κρατική ενίσχυση .

Επίσης, στο άρθρο 2 της σχετικής τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4772/2021 και ειδικότερα, όσον αφορά την θέσπιση του προσωρινού μέτρου της κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών και ορίζεται ότι, η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C (2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Εξάλλου στο άρθρο 6 της σχετικής τροπολογίας προβλέπεται η παράταση του προγράμματος ¨ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ ¨και η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 68 του Ν. 4790/2021 και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής :

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Φυσικό πρόσωπο, ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.».

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Μαίου 2021.

Σύμφωνα δε με την σχετική αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται διευκόλυνση στα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19, να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεως του φυσικού, ή νομικού προσώπου, που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64 του Ν. 4790/2021, για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, μέχρι και την 31η Μαίου 2021, καθώς πολλά φυσικά, ή νομικά πρόσωπα δεν είχαν καταφέρει να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του Προγράμματος Γέφυρα II.

Η σχετική ρύθμιση αφορά τους δανειολήπτες, δηλαδή ενεργά νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιτηδευματίες, ή εταίρους πάσης φύσεως, επιχειρηματικών, ή επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 64 του Ν. 4790/2021.


Πηγή: ΕΕΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Ευχαριστούμε πολύ για το Σχόλιο σας


H PressBOMB.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Ακολουθηστε μας...

pressbomb.grInstagram Follow on Instagram